Privacyverklaring HSV Strijthagen
Gegevens die wij gebruiken en opslaan zijn normale gegevens die je als vereniging nodig hebt
om te kunnen functioneren. Deze gegevens worden gebruikt voor duidelijk omschreven
doeleinden, passend bij de activiteiten van deze vereniging.
Doelen van onze ledenregistratie:
- Verstrekken van gepersonaliseerde visdocumenten,
- Bijhouden van een actueel overzicht van leden en betalingen,
- Zorgdragen dat leden die lid zijn van meerdere verenigingen slechts eenmaal de
landelijke afdracht hoeven te betalen,
- Mogelijk maken van controle op alle visdocumenten
- Uitsluiten van lidmaatschap bij overtredingen of royementen
Gegevens die wij opslaan: Naam (voorletters en achternaam)
Geslacht
Adres
Woonplaats
Geboortedatum
Postcode
Land
Indien bekend een mailadres
Indien bekend telefoonnummer
Omschrijving (bijzonderheden indien nodig)
Soort lidmaatschap
Vispas
Betaling en bedrag
Bovenstaande gegevens worden verkregen door een download bij sportvisserij Nederland.
Deze gegevens worden opgeslagen bij de eerste en tweede penningmeester. Deze bestanden
staan op een veilige computer en de bestanden zijn voorzien van een wachtwoord.
Deze gegevens zullen nooit aan derden verstrekt worden met uitzondering van personen en
instanties die zich bezighouden met de controle op visdocumenten.
Er is ook nog persoonsregistratie bij aanschaf van een nieuwe vispas bij een winkelier in
Landgraaf. Deze gegevens worden bij de winkelier niet opgeslagen in een computer. Deze
gegevens worden overgedragen aan de 2e penningmeester die deze gegevens wel opslaat.
Voor het doel zie bovenstaande gegevens!
Bovenstaande gegevens worden na het jaar dat deze gebruikt zijn gewist.
Deze gegevens worden nog 5 jaar bewaard op papier in de boekhouding. Deze ligt op een
veilige plaats waar alleen de penningmeester toegang tot heeft!
De website van de vereniging wordt uitsluitend informatief gebruikt. De namen die hier staan
zijn noodzakelijk voor de vereniging. Deze mensen hebben allen een functie bij de
hengelsportvereniging en weten dat hun naam op de website staat vermeld.
Indien u het niet eens bent met deze verklaring of als u klachten heeft betreffende de
registratie van persoonsgegevens en opslag hiervan dient u contact op te nemen met de
secretaris van de vereniging. Het mailadres vindt u op de website van de vereniging!
 

Het Bestuur van de HSV Strijthagen.