Algemeen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mededelingen, en verenigingsnieuws.......Mededelingen, en verenigingsnieuws

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2018

(Jaarvergadering 2018)

 

Zaterdag 23-06-18

Aanvang 10.00 uur

Plaats van handeling: Koetshuis, Rouenhof 23, Landgraaf

 

De agenda is als volgt samengesteld:

1 Opening

2 Notulen van de vorige vergadering

3 Mededelingen

4 Financieel verslag van de Penningmeester

Overzicht inkomsten en uitgaven

Verslag kascontrolecommissie

Decharge verlening

5 Vaststelling contributie 2019

6 Visuitzet

7 Herverkiezing zittende cq nieuwe bestuursleden

Aftredend en herkiesbaar: Ferry van Garling Voorzitter, John Faassen 2e secretaris en Huub Janssen commissaris . Stellen zich herkiesbaar

9 Statuten en huishoudelijk reglement

10 Rondvraag

11 Sluiting

Vanaf 2 juni liggen de volgende stukken, in het koetshuis, ter inzage:

Financieel overzicht

Begroting 2018-2019

Notulen ledenvergadering 24-06-2017

Voor het inzien van deze stukken kunt u contact opnemen met de secretaris, deze regelt dan een afspraak voor u:

secretaris@hsvstrijthagen.nl

Alleen middels een geldige visvergunning 2018 en legitimatiebewijs is inzage mogelijk

 

Penningmeester J Verstappen.

 

De RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE is weer van start gegaan.

De bank stelt wederom 150.000 euro beschikbaar voor ondersteuning van lokale projecten, maatschappelijke, sociale en culturele levensverbetering.

Wat houdt het in:

U ontvangt een kaart thuis met een persoonlijke stemcode, en de uitleg tot wanneer en op wie u kunt stemmen.

Maximaal twee maal stemmen op dezelfde vereniging.

Uw krijgt 5 stemmen.

Breng uw stem uit op www.rabobank.nl/parkstadlimburg, en dan op de hengelsportvereniging Strijthagen.

Eerst de kaart met uw persoonlijke code bij de hand houden.

Bij voorbaat dank, secretaris: L. Pasveer

 

Nachtvissen:

Eindelijk is het zover.

Nu bestaat voor leden, die geen pas voor nachtvissen in hun bezit krijgen, toch de mogelijkheid deze te kunnen aanschaffen.

Deze nacht-vispas is bedoeld voor leden van de H.S.V Strijthagen. Alleen verkrijgbaar op vertoon van uw vispas.

De kosten hiervan zijn 5 euro per nacht.

Er mag gevist worden, indien mogelijk, op de Molen of Buitenvijver.

Per vijver en per dag mogen er niet meer dan 5 inschrijvingen worden verstrekt, en meerdere dagen aan een gesloten is niet mogelijk.

De verkoop vindt plaats in het Koetshuis op 26 april a.s., en op woensdag-avond, van 18.00 tot 19.00 uur.

De reglementen worden aangehouden van de karpercommissie en van de vereniging.

Hopende dat op deze wijze andere leden ook een nacht kunnen vissen.

Namens het bestuur:

F van Garling, voorzitter

 

Geachte leden,

Als je dubbele afdracht hebt betaald (2 keer een A-pas hebt) dan kan je dit terugvragen bij Sportvisserij Nederland. Als je dit doet stuur dan eerst een mail naar secretaris@hsvstrijthagen.nl en wacht dan op antwoord van de vereniging. De HSV Strijthagen moet je vispas in de administratie van Sportvisserij Nederland op betaald zetten anders krijg je geen geld terug.

Kortom:

Dubbele afdracht terugvragen:

1....Stuur een mail naar secretaris@hsvstrijthagen.nl en geef aan dat je de dubbele afdracht wil

......terugvragen.

......Noteer in deze mail al je persoonsgegevens en het nummer van je vispas van de HSV Strijthagen.

2....Wacht op bevestiging van de HSV Strijthagen dat het akkoord is.

3....Dien als laatste het verzoek in bij Sportvisserij Nederland

Is het niet duidelijk, stuur dan een mail naar de secretaris@hsvstrijthagen.nl en vraag om uitleg!

Namens het bestuur van de HSV Strijthagen,

J.Verstappen, penningmeester.

 

Het bestellen van een nieuwe vispas, (aanmelden als nieuw lid) kan in de loop van 2018 ook bij hengelsportzaak Nelis, aan de Heigank te Nieuwenhagen ( Landgraaf).

 

Prijzen vispassen HSV Strijthagen 2018

 

Senior vispas.. A....45,00 euro

Senior vispas.. B....25,00 euro

65 plus vispas  A....40,00 euro

65 plus.. vispas  B....20,00 euro

Jeugdvispas  .........20,00 euro

Inschrijfgeld nieuw senior lid...........5,00 euro

Inschrijfgeld nieuw junior lid............3,00 euro

 

Ben je op 1 januari van het komende jaar 13 jaar of jonger, dan kom je in aanmerking

voor een jeugdvispas.

Ben je op 1 januari van het komende jaar 14 jaar dan heb je een gewone vispas nodig!

 

Het bestuur en alle medewerkers van de HSV Strijthagen.

 

 

 

Aan het secretariaat is een mail afgeleverd die volgens inhoud een mogelijkheid biedt bij bepaalde handelingen geld te verdienen voor de clubkas.

Hoe dit zou kunnen leest u in de volgende brief.

 

 

Brief downloaden (https://boek-offermans.us15.list-manage.com/track/click?u=2b797b1742b9cc14f236b6fd0&id=50093dae09&e=03e15f3bb4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GROEP VRIJWILLIGERS BIJ DE CAVEMANRUN ICE EDITION 2017 HSV STRIJTHAGEN

 

 

 

 

Mocht het u onverhoopt overkomen, neem dan de moeite een geschikte plaats in het bos te vinden, en niet in de heg voor het kasteel.

De bewoners van het kasteel zijn u dankbaar, en het is veel en veel netter.

Bij voorbaat dank:

 

 

 

Wildplassen, groot probleem!

 

 

 

 

.