KLIK HIER ALS U VERDER WILT GAAN 

  

 

UITGIFTE VISPASSEN 2022, zie pagina NIEUWS!!!!!!!

ANGELSCHEIN - VISPAS 2022 Deutsch , tab NIEUWS!!!!!!!

AANSCHAF DAGKAART OOK BIJ HENGELSPORT SPLASH Beitel 108 Heerlen.

 

 

Uitnodiging algemene ledenvergadering 2022

Zondag 15 mei 2022, aanvang 10 uur, locatie Koetshuis, Rouenhof 23 te Landgraaf.Bij een groter aantal aanmeldingen, dan het Koetshuis aankan, wordt er uitgeweken naar een andere locatie, hetgeen 1 week vooraf op deze site vermeld wordt.Deelname kan onder een aantal voorwaarden:Lid zijn van de HSV Strijthagen, aanmelden per mail aan: mailto:secretaris_hsvstrijthagen@ziggo.nl ovv uw gegevensDit moet uiterlijk 30 april binnen zijn.Zonder aanmelding en de andere genoemde voorwaarden, wordt u niet toegelaten.

Agenda:

1 Opening 2 Notulen van de vorige vergadering 3 Mededelingen 4 Financieel verslag van de Penningmeester - Overzicht inkomsten en uitgaven Verslag kascontrolecommissie - Decharge verlening 5 Vaststelling contributie 2022 6 Visuitzet 7 Herverkiezing zittende cq nieuwe bestuursleden8 Statuten en huishoudelijk reglement 9 Vereniging 2.0 10 Rondvraag 11 Sluiting

Aftredend en herkiesbaar: Jurgen Kraechter, VoorzitterJohn Faassen, 2e secretarisJos Verstappen, PenningmeesterHuub Janssen, Commissaris .

Aftredend en niet herkiesbaar:Ferry van Garling, Secretaris, Piet Jung, 2e Penningmeester.

Nieuwe bestuursleden: Ron Janssen Fred Remmende Andre Reumkens, Henry Hanssen

Vanaf zaterdag 15 april 2022 liggen de volgende stukken in het koetshuis ter inzage: - Financieel overzicht - Begroting 2022 - Notulen ledenvergadering 23 september 2019 - Nieuwe Statuten. Voor het inzien van deze stukken kunt u contact opnemen met: Hub Janssen 06-83839665. Alleen middels een geldige visvergunning 2022 en legitimatiebewijs is inzage mogelijk!